Підпункт Порядку Гарантований стандарт Розмір компенсації споживачам, грн  Періодичність надання
побу товим непобутовим 
малим непобутовим іншим 
Підпункт 1  пункту 2.3 глави 2 Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу 25 % плати за надання послуг з розподілу щомісячно
(пункт 2.5 глави 2 Порядку)
Підпункт 2  пункту 2.3 глави 2 Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача:        
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР 30 днів 100 200 400 кожні 90 календарних днів
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі 180 днів 100 200 400 кожні 90 календарних днів
Підпункт 3  пункту 2.3 глави 2 Розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії:        
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу 15 днів 100 200 400 одноразово
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу 30 днів 100 200 400 одноразово
Підпункт 4  пункту 2.3 глави 2 Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні 24 години 200 400 600 одноразово
Підпункт 5  пункту 2.3 глави 2 Видача технічних умов на приєднання разом із проектом договору про приєднання:         
для стандартного приєднання 10 роб. днів 200 400 600 одноразово
  для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі 10 роб. днів 200 400 600 одноразово
для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі 20 роб. днів   400 600 одноразово
Підпункт 6  пункту 2.3 глави 2 Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:         
якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів 100 200 400 одноразово
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів 100 200 400 одноразово
Підпункт 7  пункту 2.3 глави 2 Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:        
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 8  пункту 2.3 глави 2 Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу 3 роб. дні 100 200 400 одноразово
Підпункт 9  пункту 2.3 глави 2 Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу 10 роб. днів 100 200 400 одноразово
Підпункт 10  пункту 2.3 глави 2 Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача 5 роб. днів 100 200 400 одноразово
Підпункт 11 пункту 2.3 глави 2 Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСР:        
у міській місцевості 3 роб. дні 100 200 400 одноразово
у сільській місцевості 5 роб. днів 100 200 400 одноразово
Підпункт 12  пункту 2.3 глави 2 Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:        
  у міській місцевості 3 роб. дні 100 200 400 одноразово
у сільській місцевості 5 роб. днів 100 200 400 одноразово
Підпункт 13  пункту 2.3 глави 2 Перевірка лічильника  20 днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 14  пункту 2.3 глави 2 Розгляд звернень (скарг) претензій споживачів  30 днів 200 400 600 одноразово
розгляд звернень (скарг) претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку 45 днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 15  пункту 2.3 глави 2 Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання 30 днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 16  пункту 2.3 глави 2 Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії 5 роб. днів 100 200 400 одноразово
Підпункт 17  пункту 2.3 глави 2 Експертиза засобів комерційного 20 роб. днів 200 400 600 одноразово
обліку
Підпункт 18  пункту 2.3 глави 2 Розгляд звернень споживачів щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі:        
без потреби проведення перевірки лічильника 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
у разі потреби проведення перевірки лічильника 20 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 19  пункту 2.3 глави 2 Установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника 7 роб. днів 200 400 600 одноразово
електричної енергії індивідуального побутового споживача
Підпункт 20  пункту 2.3 глави 2 Заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії 7 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 21  пункту 2.3 глави 2 Кількість перерв в електропостачанні протягом 12 календарних місяців в точці розподілу споживача:        
для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата           
у міській місцевості менше 7 за формулою (пункт 2.7 глави 2 Порядку одноразово за зверненням споживача
у сільській місцевості менше 9
для запланованих перерв із попередженням споживачів менше 12