Учасник    Функція (роль) Основні процеси
споживач, виробник, оператор мережі сторона, відповідальна за точки комерційного обліку (ТКО) (ВТКО) • Організація улаштування вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) в ТКО, його технічного обслуговування та ремонту;
• організація передачі даних комерційного обліку в АКО власноруч або із залученням зареєстрованого ППКО.
споживач, виробник, оператор суміжної електричної мережі сторона, приєднана до мережі (СПМ) • Надання власних ідентифікаційних даних;
• вибір сторони, відповідальної за організацію комерційного обліку;
• контроль відповідності даних комерційного обліку, що надано ППКО до Датахаб, показам ЗВТ, що пов'язані з ТКО;
• підтвердження даних процедури зміни постачальника;
• надання доступу до даних комерційного обліку своєї ТКО
оператор мережі оператор (електричної) мережі (ОМ) • Надання доступу до електричної мережі через ТКО з метою споживання або виробництва електричної енергії, участь у процесі організації та перевірки ТКО, пов'язаних з ними ЗВТ;
• виконання функцій ППКО для ТКО, приєднаних до його мережі, у разі анулювання реєстрації діючого ППКО.
постачальники послуг комерційного обліку електричної енергії оператор засобів комерційного обліку (ОЗКО) Встановлення, налаштування (у т.ч. програмування та параметризація), заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування ЗКО, їх програмного та апаратного забезпечення.
адміністратор засобів комерційного обліку (АЗКО) Адміністрування детальної бази даних з інформацією про ВОЕ, що встановлені для ТКО.
адміністратор точок комерційного обліку (АТКО) Адміністрування ТКО в Датахаб, пов'язаних з ними ЗКО, областей комерційного обліку та сторін.
оператор зчитування даних з лічильників (ОЗД) Зчитування результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку) та даних про стан ЗВТ, контроль якості зчитування, формування первинних даних комерційного обліку та їх передача до ОДКО.
оператор даних комерційного обліку (ОДКО) • Отримання даних від ОЗД;
• формування, обробка, перевірка, валідація, зберігання, архівування та передача до АКО даних, отриманих від ОЗД, та валідованих даних комерційного обліку.
електропостачальник агрегатор даних комерційного обліку • Отримання та обробка даних щодо ТКО та пов'язаних з ними елементів (ППКО, області комерційного обліку, споживачі, електропостачальники тощо);
• надання інформації про ТКО заінтересованим сторонам;
• перевірка, упорядкування, профілювання сертифікація та агрегація валідованих даних комерційного обліку, отриманих від ОДКО;
• надання сертифікованих даних комерційного обліку до адміністратора розрахунків та всіх заінтересованих сторін;
• експлуатація та технічне обслуговування центральної автоматизованої системи даних комерційного обліку Датахаб, до якої мають авторизований доступ учасники ринку електричної енергії та споживачі.
адміністратор Кодексу • Адміністрування і забезпечення публікації Кодексу;
• випуск посібника із застосування Кодексу та його тлумачення;
• публікація звіту про комерційний облік;
• надання пропозицій щодо перегляду та внесення змін до  Кодексу;
• узагальнення пропозицій від ППКО або учасників ринку щодо внесення змін до Кодексу.