Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг
    ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" за 2018 рік
Стандарт Загальні стандарти Гарантовані стандарти
встановлений НКРЕКП рівень фактичний рівень виконання, % сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн  кількість випадків надання компенсації споживачам
побутовим непобутовим
малим непобутовим іншим
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд 75% -        
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру 10 % -        
Надання даних про споживання електричної енергії 5 роб. днів     0 0 0 0
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів 30 днів     0 0 0 0
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку 45 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату 5 роб. днів     0 0 0 0
Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію 30 днів     0 0 0 0
Разом:     0 0 0 0
Сума компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, урахована електропостачальником у кінцевих рахунках споживачів*     0 0 0 0
* Якщо постачання електричної енергії споживачу  здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостальник.
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг
    ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" за 2018 рік
Стандарт Загальні стандарти Гарантовані стандарти
встановлений НКРЕКП рівень фактичний рівень виконання, % сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн  кількість випадків надання компенсації споживачам
побутовим непобутовим
малим непобутовим іншим
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд 75%  -        
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру 10 %  -        
Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу     0 0 0 0
Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача:            
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР 30 днів     0 0 0 0
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі 180 днів     0 0 0 0
Розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії:            
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу 15 днів     0 0 0 0
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу 30 днів     0 0 0 0
Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні 24 години     0 0 0 0
Видача технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання:            
для стандартного приєднання 10 роб. днів     0 0 0 0
для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі              
10 роб. днів 0 0 0 0
для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі 20 роб. днів     0 0 0 0
Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:            
якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів     0 0 0 0
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів     0 0 0 0
Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:            
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів     0 0 0 0
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів     0 0 0 0
Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу 3 роб. дні     0 0 0 0
Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу 10 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача 5 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСР:            
у міській місцевості 3 роб. дні     0 0 0 0
у сільській місцевості 5 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:            
у міській місцевості 3 роб. дні     0 0 0 0
у сільській місцевості 5 роб. днів     0 0 0 0
Перевірка лічильника 20 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів 30 днів     0 0 0 0
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку 45 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання 30 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії 5 роб. днів     0 0 0 0
Разом:     0 0 0 0