Стандарт Загальні стандарти Гарантовані стандарти
встановлений НКРЕКП рівень фактичний рівень виконання, % сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн  кількість випадків надання компенсації споживачам
побутовим непобутовим
малим непобутовим іншим
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд 75%          
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру  10 %          
Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу     0 0 0 0
Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача:            
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР 30 днів     0 0 0 0
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі 180 днів     0 0 0 0
Розгляд скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії:            
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу 15 днів     0 0 0 0
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу 30 днів     0 0 0 0
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) 45 днів     0 0    
Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні 24 години     0 0 0 0
Видача технічних умов на приєднання разом з проєктом договору про приєднання:            
для стандартного приєднання 10 роб. днів     0 0 0 0
для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з ОСП 10 роб. днів     0 0 0 0
для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з ОСП 20 роб. днів     0 0 0 0
Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:             
якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших користувачів 5 роб. днів     0 0 0 0
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших користувачів 10 роб. днів     0 0 0 0
Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:            
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших користувачів 5 роб. днів     0 0 0 0
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів 10 роб. днів     0 0 0 0
Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу 3 роб. дні     0 0 0 0
Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу 10 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за заявою споживача 5 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за ініціативою ОСР:            
у міській місцевості 3 роб. дні     0 0 0 0
у сільській місцевості 5 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за зверненням електропостачальника:            
у міській місцевості 3 роб. дні     0 0 0 0
у сільській місцевості 5 роб. днів     0 0 0 0
Контрольний огляд, технічна перевірка вузла обліку електричної енергії за зверненням споживача            
якщо відповідні засоби комерційного обліку належать ОСР 20 днів     0 0 0 0
якщо засоби комерційного обліку належать споживачу 20 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів  30 днів     0 0 0 0
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку 45 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання 30 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за послуги з розподілу електричної енергії 5 роб. днів     0 0 0 0
Експертиза засобів комерційного обліку 20 роб. днів     0 0 0 0
Розгляд звернення споживачів щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі:            
без потреби проведення перевірки лічильника 5 днів     0 0 0 0
у разі потреби проведення перевірки лічильника 20 днів     0 0 0 0
Установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача 7 роб. днів     0 0 0 0
Заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії 7 роб. днів     0 0 0 0
Кількість перерв в електропостачанні протягом року в точці розподілу споживача:     0 0 0 0
для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата       0 0 0 0
у міській місцевості менше 12     0 0 0 0
у сільській місцевості менше 16     0 0 0 0
для запланованих перерв із попередженням споживачів менше 8     0 0 0 0
Разом:     0 0 0 0