ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПрАТ "АТОМСЕРВІС"

Оператор системи розподілу

Інформаційно-консультаційний центр, тел. 05136-5-5071, e-mail:  callcentre@dpem.mk.ua  Надати покази лічильників тел.  05136-5-9237, 067-517-3262

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс", м.Южноукраїнськ, вул.Паркова, 2
e-mail:  office@info.dpem.mk.ua
тел. 05136-5-6468


reestr2 reestr Реєстр постачальників uo2 reestr Уповноважена особа, та програма відповідності off reestr Перерви електропостачання info2 info Інформаційно- консультаційний центр gis2 gis Геодезична інформаційна система tarif2 tarif Тарифи на послуги з розподілу електроенергії kabinet2 kabinet Кабінет споживача. Надання показів лічильників zvern2 zvern Запитання, звернення, скарги treaties2 treaties Укладання договорів in2 in Приєднання до мереж
Як надати покази лічильників За телефоном:
(067) 517-32-62, 5-92-37
Особистий кабінет споживача
Viber-бот
Telegram-бот
Перелік видів послуг комерційного обліку електричної енергії.

Відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», вимог Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності, затвердженої постановою НКРЕКП № 1381 від 09.07.2019 р., визначено наказом №84/06-2 від 01.05.2024 року перелік та вартість послуг комерційного обліку електричної енергії, які надаються ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» на території здійснення ліцензованої діяльності.


Додаток 1
до наказу №84/06-2
від 01.05.2024 р. 
Перелік послуг комерційного обліку електричної енергії, що надаються ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" за рахунок тарифу на послуги з розподілу електричної енергії
№ п/п Послуги Період виконання
1 виконання функцій, передбачених главою12.4 розподілу ХІІ цього Кодексу  На постійній основі
2 гарантоване щодобове автоматизоване дистанційне зчитування даних з лічильників електричної енергії з можливістю погодинного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання, які встановлені на  території здійснення ліцензованої діяльності ОСР у точках комерційного обліку (далі ТКО), де ОСР є відповідальною стороною; Щодобово
3 гарантоване щомісячне та щодобове зчитування даних з лічильників електричної енергії з можливістю дистанційного зчитування результатів вимірювання; Щодобово та щомісячно
4 проведення відповідно до затверджених графіків планового контрольного огляду вузлів обліку та один раз на три роки планової технічної перевірки вузлів обліку/ЗКО та схем їх підключення у непобутових та колективних побутових споживачів, а також один раз протягом половини міжповірочного інтервалу встановленого у візлі обліку лічильника в індувідуальних побутових споживачів Один раз на 6 місяців
5 відображення та оновлення не рідше ніж один раз на місяць в особистому кабінеті кожного індивідуального побутового споживача, у якого втсновлені лічильники з можливістю погодиного вимірювання та дистанційного зчитування даних (показів), інформацій стосовно його погодинного споживання електричної енергії Щомісячно
6 установлення, налаштування (зокрема параметризація), заміну, модернізацію, реконструкцію, технічне переоснащення та/або зміна місця встановлення за власною ініціативою, а також заміну несправних або пошкоджених ЗКО (за власною ініативою) За власною ініціативою
7 у ТКО, де оператор системи є ВТКО, заміну на час проведення експертизи, періодичної повірки, обслуговування або ремонту встановленого ЗКО на інший повірений та опломбований, з аналогічними технічними характеристиками, а також заміну несправних або пошкоджених ЗКО, пломб, пломбувального матеріалу та індикаторів, відновлення стану комерційного обліку електричної енергії після його порушення не з вини споживача Згідно плану інвестиційної програми, згідно планів держповірки та інших регламентованих документів
8 адміністрування ТКО, зокрема їх реєстрацію та/або виключення з реєстру ТКО; На постійній основі
9 періодична повірка, обслуговування та ремонт (зокрема демонтаж, транспортування, монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), що є власністю ОСР, фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку; Згідно  регламентованих документів
10 приведення стану належних оператору системи ЗКО (засобів комерційного обліку електричної енергії) у відповідність до вимог нормативних документів  При потребі та/або звернення споживача
11 підтримку належного технічного стану контактних з’єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах, опломбованих ЗВТ, також  на вхідних комунікативних апаратах на обєктах  у індивідуальних побутових споживачів; На постійній основі
12 здійснення первинної параметризації багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів (при першому їх установленні або якщо після проведення періодичної повірки, технічного обслуговування або ремонту лічильника встановлена параметризація не збереглася); Згідно заяви споживача
13 перевірку за власною ініціативою первинної параметризації придбаних споживачами багатозонних (багатотарифних) лічильників під час введення їх в облік на місці встановлення;  На постійній основі
14 узгодження технічної документації замовників щодо улаштування вузлів обліку та ЗКО;  При наданні технічної документації
15 участь у складі комісії замовника при введенні в експлуатацію вузлів обліку та ЗКО При введенні в експлуатацію засобів комерційного облікуДодаток 2
до наказу № 84/06-2
від 01.05.2024 року.
Перелік послуг, пов’язаних із забезпечення комерційного обліку електричної енергії, що надаються ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" за рахунок та ініціативою замовників на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР (із зазначенням структури витрат)
               
№ п/п Перелік послуг Вартість додатко-вих робіт, (послуг) з ПДВ, грн ПДВ Вартість додатко-вих робіт, (послуг) без ПДВ, грн в тому числі Вартість матеріальних витрат та транспортних послуг
витрати на оплату праці ЄСВ загально-виробничі витрати  прибуток вартість послуг ДП "Миколаїв-стандарт- метрологія" *
1 Установлення та/або заміна (у тому числі проєктування, розробка технічної документації, монтаж/демонтаж), технічне обслуговування, ремонт, повірка, контрольний огляд, експертиза, технічна перевірка функціонування (працездатності) та відновлення працездатності вузлів, засобів та автоматизованих систем, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, або їх складових (засобів вимірювальної техніки, вимикачів, роз’єднувачів та пристроїв захисного відключення, шаф обліку та захисних екранів тощо), перевірка схем підключення засобів комерційного обліку, дооблікових та післяоблікових електричних кіл, надійності підключення силових та інтерфейсних електричних кіл та перетяжка з’єднувальних контактів.
1.1 Проведення експертизи однофазного засобу обліку за заявою замовника 282,77 47,13 235,64 98,72 21,72 93,78 21,42 додається до вартості послуг згідно фактичних витрат додається до вартості послуг згідно фактичних витрат
1.2 Проведення експертизи трифазного засобу обліку за заявою замовника 307,18 51,20 255,98 107,24 23,59 101,88 23,27
1.3 Заміна однофазного засобу обліку електричної енергії прямого ввімкнення на електроустановках за заявою замовника 283,24 47,21 236,03 98,88 21,75 93,94 21,46  
1.4 Заміна трифазного засобу обліку електричної енергії прямого ввімкнення на електроустановках за заявою замовника 312,56 52,09 260,47 109,12 24,01 103,66 23,68  
1.5 Заміна трифазного засобу обліку електричної енергії включених через вимірювальний трансформатор за заявою замовника 453,66 75,61 378,05 158,38 34,84 150,46 34,37  
1.6 Заміна трасформаторів струму на електроустановках напругою 0,4 кВ за заявою замовника 523,15 87,19 435,96 182,64 40,18 173,51 39,63  
1.7 Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу однофазного обліку (перевірка схеми вмикання) прямого включення 346,64 57,77 288,87 121,02 26,62 114,97 26,26  
1.8 Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу трифазного обліку (перевірка схеми вмикання) прямого включення 392,12 65,35 326,77 136,89 30,12 130,05 29,71  
1.9 Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу трифазного обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника підключеного через вимірювальні трансформатори струму 0,4 кВ 639,30 106,55 532,75 223,19 49,10 212,03 48,43  
1.10 Встановлення трансформаторів струму на електроустановках напругою 0,4 кВ за заявою замовника 563,14 93,86 469,28 196,60 43,25 186,77 42,66  
1.11 Встановлення однофазного електролічильника за заявою замовника 251,50 41,92 209,58 87,80 19,32 83,41 19,05  
1.12 Встановлення трифазного засобу обліку електричної енергії прямого вмикання за заявою замовника 280,84 46,81 234,03 98,04 21,57 93,14 21,28  
1.13 Встановлення трифазного засобу обліку електричної енергії трансформаторного вмикання за заявою замовника 392,64 65,44 327,20 137,07 30,16 130,22 29,75  
2 Зчитування (збір) даних з лічильників електричної енергії, формування та передача даних комерційного обліку, звірка показів лічильників електричної енергії в ТКО , де замовник є стороною, відповідальною за ТКО:
2.1 Вартість робіт з дистанційного збору даних із ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів електричної енергії із розрахунку на одну точку комерційного обліку 914,32 152,39 761,93 319,2 70,22 303,24 69,27   додається до вартості послуг згідно фактичних витрат
3 Параметризація (програмування) та перевірка параметризації багатофункціональних лічильників електричної енергії (крім первинної параметризації) багатофункціональних лічильників для індивідуальних побутових споживачів
3.1 Параметризація багатофункціонального лічильника за ініціативою замовника 488,15 81,36 406,79 170,42 37,49 161,90 36,98   додається до вартості послуг згідно фактичних витрат
3.2 Проведення перевірки параметризації (програмування) та корекції часу за заявою замовника на електронних багатофункціональних лічильниках електричної енергії типу "Енергоміра", "НІК", "Елмага" і аналогічних 340,38 56,73 283,65 118,83 26,14 112,89 25,79  
4 Пломбування/розпломбування вузла обліку або його облікових кіл
4.1 Пломбування/розпломбування вузла обліку або його частини у однофазній електроустановці за заявою споживача. 170,52 28,42 142,10 59,53 13,10 56,55 12,92   додається до вартості послуг згідно фактичних витрат
4.2 Пломбування/розпломбування вузла обліку або його частини у трифазній електроустановці за заявою споживача. 201,73 33,62 168,11 70,43 15,49 66,91 15,28  
4.3 Пломбування/розпломбування  вузла обліку або його частини у трифазній електроустановці трансформаторного включення до 1000В за заявою споживача. 531,26 88,54 442,72 185,47 40,80 176,20 40,25  
4.4 Пломбування/розпломбування вузла обліку або його частин у трифазній електроустановці трансформаторного включення понад 1000В за заявою споживача 593,69 98,95 494,74 207,26 45,60 196,90 44,98  
 * - вартість послуг ДП "Миколаївстандарт метрологія" вказана вартість експертизи одно- та трифазних однотарифних лічильників може змінюватись надавачем послуги.PDF Icon