Ампер-година (А/год) — кількість електрики, яка проходить через переріз провідника або прилад протягом 1 год. при незмінному струмі в 1 А.
 

Автоматичний вимикач — це контактний комутаційний апарат, що спроможний вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола.
Автоматичний вимикач призначений для нечастих вмикань, а також для захисту кабелів та кінцевих споживачів від перевантаження і короткого замикання.

 
Акумулятор  — (з лат. accumulator — збирач) прилад для накопичення електричної енергії з метою подальшого її використання:
1) електричний акумулятор перетворює електричну енергію в хімічну і за необхідністю забезпечує зворотнє перетворення, використовують як автономне джерело енергії (наприклад, на транспорті);
2) гідравлічний (пневматичний) акумулятор накопичує рідину (газ), яка надходить від компресорів, і віддає її в моменти найбільших витрат, використовують для вирівнювання тиску або витрати рідини (газу) у гідравлічних і пневматичних установках;
3) тепловий акумулятор накопичує тепло (наприклад, за рахунок підвищення тиску пари в казані), яке може бути використано для покриття піку теплового навантаження;
4) інерційний акумулятор перетворює роботу зовнішніх сил у кінетичну енергію з наступним її використанням, найчастіше в якості такого акумулятора застосовують обертовий маховик.


Атомна електрична станція (АЕС) — атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії.


Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) — cистема збору комерційних даних з багатофункціональних лічильників електроенергії. Принцип роботи АСКОЕ заснований на використанні вимірювальних, комунікаційних і функціональних можливостей багатофункціональних лічильників електроенергії