ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПрАТ "АТОМСЕРВІС"

Оператор системи розподілу

Інформаційно-консультаційний центр, тел. 05136-5-5071, e-mail:  callcentre@dpem.mk.ua  Надати покази лічильників тел.  05136-5-9237, 067-517-3262

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс", м.Южноукраїнськ, вул.Паркова, 2
e-mail:  office@info.dpem.mk.ua
тел. 05136-5-6468


reestr2 reestr Реєстр постачальників uo2 reestr Уповноважена особа, та програма відповідності off reestr Перерви електропостачання info2 info Інформаційно- консультаційний центр gis2 gis Геодезична інформаційна система tarif2 tarif Тарифи на послуги з розподілу електроенергії kabinet2 kabinet Кабінет споживача. Надання показів лічильників zvern2 zvern Запитання, звернення, скарги treaties2 treaties Укладання договорів in2 in Приєднання до мереж
Як надати покази лічильників За телефоном:
(067) 517-32-62, 5-92-37
Особистий кабінет споживача
Viber-бот
Telegram-бот
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" отримав статус постачальника послуг комерційного обліку
    З 01.07.2019р. відбувся запуск повномасштабного функціонування нового ринку електричної енергії. Водночас ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" отримав статус постачальника послуг комерційного обліку (ППКО). Варто звернути увагу на наступне:

    Електрична енергія (активна) - енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. Розподіл електричної енергії - транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії. Система розподілу - система ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що використовується для розподілу електроенергії.

    Оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності.

Постачання електричної енергії - продаж електричної енергії споживачу відповідно до умов договору.

Електропостачальник - суб'єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу

    Постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії (ППКО) - суб'єкт господарювання, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" та Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

    Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку (АКО) та здійснюється постачальником послуг комерційного обліку (ППКО). Надання послуг комерційного обліку здійснюються на конкурентних засадах за умови реєстрації ППКО та реєстрації його автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії АКО.

До послуг комерційного обліку електроенергії належать:
  • встановлення, налаштування, заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів комерційного обліку, допоміжного обладнання та автоматизованих систем, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;
  • збір, керування та адміністрування даних щодо комерційного обліку.


Основні функції, які виконуються для забезпечення комерційного обліку електроенергії

Учасник
Функція (роль)
Основні процеси
споживач, виробник, оператор мережі
сторона, відповідальна за точки комерційного обліку (ТКО) (ВТКО)
• Організація улаштування вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) в ТКО, його технічного обслуговування та ремонту;
• організація передачі даних комерційного обліку в АКО власноруч або із залученням зареєстрованого ППКО.
споживач, виробник, оператор суміжної електричної мережі
сторона, приєднана до мережі (СПМ)
• Надання власних ідентифікаційних даних;
• вибір сторони, відповідальної за організацію комерційного обліку;
• контроль відповідності даних комерційного обліку, що надано ППКО до Датахаб, показам ЗВТ, що пов'язані з ТКО;
• підтвердження даних процедури зміни постачальника;
• надання доступу до даних комерційного обліку своєї ТКО
оператор мережі
оператор (електричної) мережі (ОМ)
• Надання доступу до електричної мережі через ТКО з метою споживання або виробництва електричної енергії, участь у процесі організації та перевірки ТКО, пов'язаних з ними ЗВТ;
• виконання функцій ППКО для ТКО, приєднаних до його мережі, у разі анулювання реєстрації діючого ППКО.
постачальники послуг комерційного обліку електричної енергії
оператор засобів комерційного обліку (ОЗКО)
Встановлення, налаштування (у т.ч. програмування та параметризація), заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування ЗКО, їх програмного та апаратного забезпечення.
адміністратор засобів комерційного обліку (АЗКО)
Адміністрування детальної бази даних з інформацією про ВОЕ, що встановлені для ТКО.
адміністратор точок комерційного обліку (АТКО)
Адміністрування ТКО в Датахаб, пов'язаних з ними ЗКО, областей комерційного обліку та сторін.
оператор зчитування даних з лічильників (ОЗД)
Зчитування результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку) та даних про стан ЗВТ, контроль якості зчитування, формування первинних даних комерційного обліку та їх передача до ОДКО.
оператор даних комерційного обліку (ОДКО)
• Отримання даних від ОЗД;
• формування, обробка, перевірка, валідація, зберігання, архівування та передача до АКО даних, отриманих від ОЗД, та валідованих даних комерційного обліку.
електропостачальник
агрегатор даних комерційного обліку
• Отримання та обробка даних щодо ТКО та пов'язаних з ними елементів (ППКО, області комерційного обліку, споживачі, електропостачальники тощо);
• надання інформації про ТКО заінтересованим сторонам;
• перевірка, упорядкування, профілювання сертифікація та агрегація валідованих даних комерційного обліку, отриманих від ОДКО;
• надання сертифікованих даних комерційного обліку до адміністратора розрахунків та всіх заінтересованих сторін;
• експлуатація та технічне обслуговування центральної автоматизованої системи даних комерційного обліку Датахаб, до якої мають авторизований доступ учасники ринку електричної енергії та споживачі.
адміністратор Кодексу
• Адміністрування і забезпечення публікації Кодексу;
• випуск посібника із застосування Кодексу та його тлумачення;
• публікація звіту про комерційний облік;
• надання пропозицій щодо перегляду та внесення змін до  Кодексу;
• узагальнення пропозицій від ППКО або учасників ринку щодо внесення змін до Кодексу.