© ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" Усі права захищено 2012   support@info.dpem.mk.ua
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"
м.Южноукраїнськ,
вул. Паркова, 2

office@info.dpem.mk.ua
    Показники якості енергії та електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання затверджені Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання" (далі - Порядок).

    2.1. ОСР забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у пунктах 2.2 та 2.3 цієї глави.
    2.2. До загальних стандартів якості надання послуг ОСР належать:
рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з'єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році - не менше 75 %;
відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році - не більше 10 %.
    2.3. До гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР належать:
      1) дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу;
    2) усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електроенергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги (претензії) споживача, якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії:
у строк 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР;
у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі;
    3) розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу, з дня отримання скарги (претензії):
у строк 15 днів без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу;
у строк 30 днів у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу;
     4) відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин;
     5) видача технічних умов на приєднання разом із проектом договору про приєднання з дня реєстрації заяви про приєднання:
у строк 10 робочих днів для стандартного приєднання;
у строк 10 робочих днів для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі;
у строк 20 робочих днів для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі;
    6) подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника з дня отримання заяви замовника з повним пакетом документів, що додаються до заяви відповідно до вимог Кодексу систем розподілу:
у строк 5 робочих днів, якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів;
у строк 10 робочих днів, якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів;
     7) підключення електроустановок замовника до електричної мережі з дня отримання заяви замовника:
у строк 5 робочих днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів;
у строк 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів;
    8) видача паперового примірника підписаного договору про надання послуг з розподілу у строк 3 робочі дні від дати отримання відповідного звернення споживача;
      9) видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу у строк 10 робочих днів від дати отримання відповідного звернення споживача;
     10) відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача, у строк 5 робочих днів з дати надання споживачем документів, що підтверджують оплату ліцензіату послуги з відновлення електроживлення;
     11) відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСР, з дати надання споживачем підтвердження усунення виявлених порушень, оплати заборгованості за надані послуги та/або несанкціонований відбір електричної енергії, а також відшкодування збитків (за їх наявності):
у міській місцевості - у строк 3 робочі дні;
у сільській місцевості - у строк 5 робочих днів;
    12) відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника, з дати отримання від електропостачальника інформації про усунення причин відключення:
у міській місцевості - у строк 3 робочі дні;
у сільській місцевості - у строк 5 робочих днів;
      13) перевірка лічильника у строк 20 днів з дати отримання від споживача відповідної заяви;
      14) розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача:
у строк 30 днів;
у строк 45 днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку електричної енергії;
  15) розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання, у строк 30 днів з дати отримання звернення;
      16) розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії, якщо виставлення таких рахунків ОСР передбачене у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії зі споживачем, у строк 5 робочих днів з дати отримання звернення.
 
    2.4. У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у пункті 2.3 цієї глави, ОСР надає споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку.

    2.5. Сума компенсації за недотримання показників змінення напруги (підпункт 1 пункту 2.3 цієї глави) розраховується за формулою

К = 0,25 х T х Q x d

        де    T    -    діючий у розрахунковому місяці тариф на розподіл за відповідним класом напруги у точці комерційного обліку електричної енергії споживача;
                Q    -    середньодобове споживання в точці комерційного обліку електричної енергії у розрахунковому місяці;
              d    -    кількість днів у розрахунковому місяці в період розподілу електричної енергії з параметрами напруги, що не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу. Період розподілу електроенергії з параметрами напруги, що не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу, розпочинається з дня отримання ОСР скарги (претензії) щодо незадовільної якості електричної енергії та закінчується днем усунення причини недотримання показників змінення напруги.

Стандарти якості надання послуг оператора системи розподілу

НОВИНИ   

09.01.2024
відновлено з 01.01.2024р. дію розділу IV Кодексу систем розподілу "Порядок приєднання до систем розподілу"
НКРЕКП прийнято Постанову від 29 грудня 2023р., якою відновлено з 01.01.2024р. дію розділу IV Кодексу систем розподілу "Порядок приєднання до систем розподілу", затвердженого Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої Постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965.
 
28.11.2023
Планове зняття показів лічильників електричної енергії у побутових споживачів
29.11.2023р., 30.11.2023 та 01.12.2023 представниками ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» буде здійснюватись планове зняття показів лічильників електричної енергії у побутових споживачів (населення).
 
26.09.2023
Планове зняття показів лічильників електричної енергії у побутових споживачів
Шановні споживачі електричної енергії!

29.09.2023р., 30.09.2023 та 01.10.2023 представниками ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» буде здійснюватись планове зняття показів лічильників електричної енергії у побутових споживачів (населення).
 
25.08.2023
Планове зняття показів лічильників електричної енергії у побутових споживачів
Шановні споживачі електричної енергії!

30.08.2023р., 31.08.2023, 01.09.2023 та 02.09.2023р. представниками ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» буде здійснюватись планове зняття показів лічильників електричної енергії у побутових споживачів (населення).
 
27.07.2023
Планове зняття показів лічильників електричної енергії у побутових споживачів (населення).
Планове зняття показів лічильників електричної енергії у побутових споживачів (населення).
 
Всі новини
Передати покази лічильників

За телефоном:  (067) 517-32-62, 5-92-37

Особистий кабінет споживача
Сайт відвідало
 Всього 925128
 Сьогодні 35
 Зараз на сайті 1
 
Наші партнери

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ                ПРАТ "АТОМСЕРВІС"